”Den som väljer sin egen väg behöver ingen karta”

― Drottning Kristina

.