Work/Business

GOLF

”Golf är inte bara en underbar sport och Sveriges tredje största. Det är också en bransch i stor förändring och del av en upplevelseindustri som genererar miljarder årligen. Många aktörer har inte kunskap eller kapacitet att hantera utmaningarna och skapa relevant och kreativ kommunikation om hur de vill uppfattas.”

Med lång erfarenhet och expertis inom golf och sport åtar sig Jenny konsultuppdrag för att utveckla och hjälpa golfanläggningar och varumärken i branschen att synas och generera mer intäkter. Tyngdpunkten ligger på kommunikationsinsatser, från ad hoc-lösningar till löpande produktion; omstrukturering av och texter till hemsidor, nyhetsbrev, intervjuer, sociala medier, sponsorupplägg, etc. och utifrån er vision, verksamhetsidé och värdegrund lyfta och utveckla kommunikationen kring hur ni vill uppfattas.

Uppdragen kan även ha mer administrativ karriär, såsom support och service i kansli, affärsutveckling, tävlingsadministration och genomförande av tävlingar och event.

Jenny går även att anlita för rena PR-uppdrag, influencersamarbeten och som modell vid fotograferingar och produkt-/kollektionslanseringar.

Över åren har hon blivit en välkänd profil i branschen med ett stort nätverk. I samarbete med partners kan hon även erbjuda (om-)design av hemsidor, golfgrafik, kvalitativa banguider, samt stillbild och videor som lockar till spel.  Kort sagt, hela paletten av marknadsföringsmaterial som en modern golfanläggning av i dag behöver för att vara relevanta i framtiden och trygga återväxten av medlemmar, greenfeegäster och sponsorer.