Gemenskap, inte konkurrens.

Ända sedan jag blev min egen har jag aktivt sökt kvalitetstid med andra kvinnor i karriären – varav många jag ser som mina förebilder och även vänner. De är entreprenörer, de är advokater, de är föreläsare, de är företagsägare, de är tech-experter, de jobbar sent, de vaknar tidigt, de är dem som bestämmer och får skiten gjord. På sitt sätt.

Det gamla paradigmet att kvinnor behöver agera som män och trampa på andras tår för att bli framgångsrika har tack och lov dött ut. Kvinnor blir allt mer framgångsrika genom att omfamna alla sidor av sin kvinnlighet – som individer, mammor, partners. Allt fler börjar också definiera sig själva bortom samhällets förväntningar och lita på sina förmågor och vågar därmed ta fler risker och chanser.

Viljestarka, begåvade kvinnor pushar gränser och krossar barriärer som aldrig förr. Men även om Sverige ligger i framkant vad gäller jämställdhet i stort i samhället, är det så viktigt att vi fortsätter driva utvecklingen framåt. Fler kvinnor behövs på ledande positioner i bolag, i styrelser, som entreprenörer och också få ett ökat ägande eftersom ett dynamiskt näringsliv utgör grunden för vårt välstånd och maximering av Sveriges konkurrenskraft.

Vägen till framgång är aldrig enkel, min har varit full av utmaningar, överraskningar, tvivel, misslyckanden och firanden. Just därför behöver vi lyfta de goda exemplen, förebilderna, visa att det går att ta sig fram även i mansdominerande branscher och företag. Kvinnor som har tagit sig fram måste använda sina plattformer till att stärka andra kvinnor, till att guida och visa vägen till hur vi kan få en plats vid bordet. Trots de framsteg som gjorts i näringslivet och på arbetsmarknaden så är det fortfarande alldeles för få kvinnor i bolagsstyrelser och ledningar och som egenföretagare. Det går åt rätt håll, men vi har alltjämt en lång väg att gå för att nå jämställdhet.

Genom att stötta, lyfta, dela erfarenheter, uppmuntra och hålla ihop inspirerar vi varandra till att nå så mycket längre. Det är därför nätverkande är så otroligt viktigt, oavsett i vilken bransch man verkar. Det gäller inte minst kvinnor i början av sina karriärer, som kan behöva extra stöd för att kunna ta nästa steg. Som förra sommaren då Emmeli Marmander som driver sitt skjortmärke Shesize samlade ett stort gäng grymma powerkvinnor och jag fick den stora äran att vara med. Det var fantastiskt att få möta så många skarpa och duktiga kvinnor och förebilder, så inspirerande. Det var svårt att inte känna kraften i den samlade mängden kvinnligt företagande!

Kraften i systerskapet kan inte nog överskattas. Kvinnor som stöttar kvinnor har visat sig vare en effektiv faktor för att boosta våra chanser att lyckas. Support och gemenskap kvinnor emellan, vare sig vi ägnar oss åt att driva egna företag eller är anställda, skapar positiv energi och en mer dynamisk arbetsmiljö och samhälle. Det känns otroligt viktigt att vi fortsätter att lyfta varandra. Vi är i detta tillsammans.

Så, denna dag, den Internationella Kvinnodagen, ta en stund att tänka över vilka kvinnor som inspirerar dig. Och gå sedan ut och gör stordåd till deras ära.

Foto: Sean Lewthwaite