Det här med självförtroende tycker jag är så intressant. Hur tilltron till sin egen kapacitet och kompetens som man byggt upp under kanske väldigt lång tid kan raseras i ett ögonblick. Då och då brister allas självförtroende. Bristen i självförtroende är vanligast då vi ställs inför något nytt, då ändrade förutsättningar, en ovan situation, eller bara en dålig dag räcker för att man ska börja tvivla på sig.

Det som är positivt är att självförtroendet förändras i takt med att man blir äldre och mognar. Det sägs att det är så hemskt för kvinnor att åldras, men det är det inte. Visst får man rynkor, men man blir mycket friare. Jag känner att man blir starkare i sitt innersta. Även om jag blir sårad på utsidan, är jag så mycket starkare inuti tack vare bättre självkänsla och starkare självförtroende. Jag inser i dag att jag faktiskt bara är mänsklig, att det är okej att göra fel, fatta dumma beslut och misslyckas. Ja, misslyckanden suger men de är en del av livet och ju bättre man klarar av att hantera dem desto mer stärker man sitt självförtroende. En viktig nyckel är att försöka vara positiv. Jag tror nämligen att positiv energi och rätt inställning kan göra underverk, inte bara för självförtroendet utan också för respekten för en själv.

Den som säger att den aldrig brustit i självförtroende har aldrig gjort något nytt. Och ett stukat självförtroende kan byggas upp igen. Så i dag vill jag dela med mig av några konkreta tips på hur du stärker ditt självförtroende och som har hjälpt mig genom åren. 

 

Återskapa dina tidigare framgångar

Du har garanterat gjort massor av saker bra. Men kommer du ihåg dem? Skapa en struktur som hjälper dig att minnas tidigare bra prestationer och lyfta fram dina kompetenser. Du kan använda mentala föreställningar (visualisering) eller skriva ner dina erfarenheter och göra en lista på tidigare framgångar.

Se andra som inspiration i stället för konkurrenter
Vem avundas du eller stör du dig mest på och vad kan du lära av hen? Vad kan du lära dig av personer du ser upp till? Vilka egenskaper har du redan i dag och vilka vill du utveckla? Låt svaren guida, inspirera och stärka dig. Du kan även lära dig av personer inom helt andra områden än där du själv verkar. Hur hanterar de motgångar och topprestationer?

Fortsätt att utmana dig själv

Sträva efter att hela tiden vara nyfiken och öppen för förändring. Saker och ting går inte alltid som man har tänkt sig och ibland kommer vissa saker att vara jobbigare att genomföra än de kanske är normalt. Ansträng dig ändå att genomföra dessa, det kommer troligtvis stärka dig i längden. Förstärk det du gör bra och stirra dig inte blind på det du gjorde fel eller dåligt. Bort med alla ursäkter – säg ”Jag kan. (Jag har möjligen inte lärt mig ännu.) Frukta inte misslyckandet, gör det du fruktar och fruktan kommer att förvandlas till självförtroende.

Ha flera olika källor till självförtroende

Det är bra om du skaffar dig flera områden som du tycker är roliga att utvecklas och prestera inom. Du kanske till exempel tycker att det är roligt att fiska. Sträva då efter att få in mer fiske i ditt liv. Om du har flera områden inom vilka du kan bygga upp ett självförtroende så kan du förmodligen hantera situationen bättre när ditt självförtroende sviktar i ditt arbete. Det är också viktigt att prioritera tid i sammanhang då du inte behöver prestera överhuvudtaget.

Lycka till!

Foto: Sean Lewthwaite