När jag reflekterar över det gångna året står det tydligt klart för mig: kvinnans tidevarv är här. Kvinnor är på frammarsch inom en rad områden där män traditionellt varit helt dominerande.

Kvinnor skaffar sig högre utbildning och flickor får bättre betyg i skolan än pojkar.

Kvinnors andel av den totala förmögenheten växer och de får allt mer ekonomisk kraft och makt.

Kvinnors egenskaper blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden och de tar i allt högre utsträckning plats i ledande positioner i affärslivet.

Kvinnor har börjat sätta ner foten när det gäller sexuella övergrepp och trakasserier. Jag säger bara #metoo, vilken tsunami av vittnesmål och kraftfull global folkrörelse!

Kvinnor får allt större politisk påverkanskraft och styr mot en hållbar värld som bygger på samförstånd, samverkan och ansvar. Det är bara två år kvar innan USA har chansen att välja en kvinnlig president. Är det någon mer än jag som inte skulle bli förvånad om hon heter Oprah Winfrey? Det tal hon höll under Golden Globe-galan för ett par veckor sedan, som hyllade alla kvinnor världen över för att de vågat berätta om sina upplevelser under #metoo-kampanjen, var så starkt, så mäktigt.

Kort sagt, det är ett paradigmskifte på gång som för oss in i en ny tid, en tid där kvinnor blir en maktfaktor i samhället att räkna med. Det är dags nu, eller som Oprah Winfrey uttryckte saken: Time’s up.

I allt det som sker kan jag inte låta bli att tänka på hur viktiga kvinnliga förebilder är och fortsatt kommer att vara. Jag inspireras ständigt av de människor jag träffar, inte minst alla framgångsrika kvinnor som vågar vara annorlunda, som vågar följa sina drömmar och gå sin väg genom livet, och som med mod och genom hårt arbete tar sig till toppen. Kvinnor vars vokabulär inte innehåller ord som omöjligt. Jag kommer därför att införa ett nytt inslag här i bloggen nämligen Sweet meets, där ni i intervjuer kommer att få möta några av dessa inspirerande kvinnor. I förra veckan träffade jag Ebba Bucht Lugani för ett samtal om drivkrafter, drömmar och dagisbarn och på fredag kan läsa intervjun här i bloggen. Till dess, gå ut och äg världen!