”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”

― Thomas Thorild