”Oräddhet är som en muskel. Jag vet från egen erfarenhet att ju mer jag tränar den desto mer naturligt blir det för mig att inte drivas av rädsla.”

― Arianna Huffington, grundare av en av dagens största digitala tidningar Huffington Post