”Den som väljer sin egen väg behöver ingen karta.”

― Drottning Kristina
.