Grinig, feg och en dålig förlorare? Eller kanske positiv, generös och kreativ? Vi har alla olika sidor hos oss själva som vi är mer eller mindre stolta över. Men visste du att du kan utveckla dina egenskaper med hjälp av golfen?

Så som du spelar och uppträder på golfbanan säger mycket om din personlighet. Ibland är det bra saker, andra gånger inte så bra. Men på samma sätt som din personlighet och humör påverkar ditt spel kan golfen hjälpa dig att utveckla din personlighet och växa som människa.

Golftränaren och coachen Jessica Krantz brinner för att hjälpa människor att utveckla sin fulla potential. Som f d tourproffs vet hon hur viktigt det är med mental träning för att kunna nå sina mål och samtidigt växa som individ.

– Golf är ett utmärkt tillfälle för att öva upp sina olika förmågor och utveckla sin personlighet både på och utanför banan. Jag ser golf som ett medel att kunna hjälpa och inspirera golfare att växa som individer. Man kan till exempel träna sin sociala förmåga genom att spela med många olika slags människor. Genom att spela tävling får man en chans att öva sig i att hantera stress, tålamod och självbehärskning.

Golf kan spelas av många olika anledningar och alla är bra så länge man har roligt. Motiven kan också förändras med tiden och ens livssituation. Oavsett varför man spelar har de allra flesta ändå en önskan om att bli bättre. Då är det oftast inte ens fysiska kapacitet utan ens mentala hinder som styr utvecklingen – innan något händer i verkligheten har det oftast redan hänt i huvudet.

– När vi spelar golf kan vi jobba med olika sidor hos oss, som ödmjukhet, kreativitet, tålamod, koncentration, självförtroende och girighet. Girighet kan till exempel innebära att man är lite för övermodig i sina slag eller i hur man siktar. Då kan man öva på att hela den dagen sikta mitt i fairway och mitt på green och inte gena.

Finns det något som särskilt nybörjare och damer bör träna på?

– Många nybörjare och kvinnor ogillar att stå i centrum. De blir nervösa och oroliga för att folk runtomkring tittar när de ska slå ett slag. I stället borde de lägga in positivt självprat, kliva fram till bollen och tänka: ”Nu är det min tur, nu får jag slå”. Det handlar om att våga ta plats.

Aggression i lagom mängd hjälper en att våga slå till bollen och tända till lite extra när det behövs. Men för mycket aggression kan leda till ett sämre spel och inte minst ett uruselt humör. Vilken sinnesstämning är bäst att vara i?

– Jag skulle vilja säga när du förblir neutral, inte alltför grinig och inte alltför glad. Men inte heller att du överreagerar på bra eller dåliga slag. Golfproffs är extremt bra på att inte ta in ett dåligt slag utan släppa det och gå vidare till nästa. Om du förblir lugn och samlad kommer det att hjälpa dig att göra kloka beslut och slå bra slag.

På vilket sätt kan det hjälpa en att växa som individ om man jobbar med självförtroende, disciplin, risktagande, koncentration osv. på golfbanan?

– Det du tränar på i golfen får du igen i det vanliga livet, du växer som människa på alla plan. Men oavsett hur man vill utvecklas som person och vad man vill med sin golf önskar jag att fler borde försöka få in mer glädje och njuta mer i stunden. Jag tror att en del fokuserar på fel saker när de är på golfbanan så de har inte så roligt som de skulle kunna ha.

Fakta/Personlighetstest – hitta dina positiva och negativa sidor

Golf är ett utmärkt tillfälle för personlig utveckling. Med detta test kan du kartlägga vilka dina positiva och negativa sidor är. Svara på frågorna och försök gradera ditt svar på en skala från 1-10, där 1 innebär ”Stämmer inte alls” och 10 ”Stämmer helt”. För det beteende där ditt svar ligger i överkant (över 7) är detta sannolikt ett område du bör utveckla och jobba vidare med.

1. Koncentration

Upplever du att du lätt tappar fokus när du står över bollen? Eller brukar dina medspelare påpeka att du slarvar eller är väldigt snabb vid slagen?

2. Disciplin

Har du svårt att följa en och samma rutin hela tiden när du spelar?

3. Stå i centrum

Tycker du att det är obekvämt att gå upp på första tee och slå ut?

4. Generositet

Är du snål med beröm mot dig själv och dina medspelare när du/de spelar bra?

5. Kreativitet

Spelar du mest med enbart 4-5 klubbor i bagen?

6. Humör/aggression

Har du svårt för att släppa ett dåligt slag och gå vidare?

7. Tålamod

Blir du uppgiven om det går dåligt på de tre första hålen?

8. Mod

Om du står och väljer mellan att spela säkert eller på chans, blir det oftast att du går för det säkrare slaget?

9. Självförtroende

Upplever du att alla andra kan bli bättre på golf men inte du? Upplever du att andra har roligare på golfbanan än du?

10. Girighet/Risktagande

Brukar du felbedöma din längdkapacitet? Har du tendens att tro att du slår längre än du gör?

11. Kontrollbehov

Om du slår ett mindre bra slag har du då tendens att bli hämmad i svingen och försöka kontrollera dina slag?


(Testet är framtaget tillsammans med Jessica Krantz, PGA Professional och coach.)