Kunskap är ett modeord som många i dag tyvärr använder sig av slentrianmässigt. Men att ha stor kunskap är inte detsamma som att ha förmågan att förstå sammanhang, inte heller att klara av att föra den vidare. Kunskap förmedlas i enkla ordalag även när det kommer till golfträning, menar Markus Westerberg, golfpro vid Ljunghusen Golf Academy.

Ofta får jag höra att den eller den personen har ”mycket kunskap”? Men vad menas egentligen med uttrycket och vilka blir komplikationerna om uttrycket används på fel sätt?

Enligt Svenska Akademien definieras kunskap som ”riktig föreställning om ett visst förhållande”. Inom universitetsvärlden baseras dessa föreställningar på vetenskapliga studier. Detta innebär att föreläsare inte förespråkar en personlig övertygelse utan förhåller sig till en standard som måste leva upp till vissa krav. Såsom kravet på att den förmedlade kunskapen är vetenskapligt baserad.

Det ”nya”

Alternativa synsätt röner i dag framgångar inom olika områden, även golfens. Karismatiska gurus företräder allt från alternativa medicinska behandlingsformer till idrottsligt nytänkande. Dessa rörelser har gemensamma beröringspunkter som lockar anhängare. Förutom diverse superlativ florerar ofta ordet ”nytt” i säljmaterialet. Den ”nya” dieten, det ”nya” träningssättet eller den den ”nya” golfsvingen.

Förespråkarna för dessa nya metoder får ofta epitetet ”kunniga” och anses sitta inne på mycket kunskap. Men vad innebär egentligen detta, och är det verkligen kunskap som man kan och bör ta till sig?

Tomma tunnor skramlar mest

Alltför ofta sammanblandas ett stort och avancerat ordförråd med kunskap. Men det är skillnad mellan att rabbla fina ord, att ha förmågan att förstå sammanhang och än mer att hjälpa någon att utvecklas genom den här kunskapen, till exempel i sitt golfspel. Att vara informerad är en sak, att vara kunnig något helt annat – verklig kunskap är, enligt mig, sällsynt.

En kunnig läkare finner sin patients problem och gör allt i sin makt för att hjälpa denne. Han eller hon försöker inte att visa sig på styva linan genom att predika teorier. Han eller hon behöver det inte, och det förväntas inte heller av oss som patienter. Vi vill ju bara bli friska.

På samma sätt jobbar en kunnig golftränare. Han eller hon hjälper sin elev att utveckla sin golf på effektivaste sätt. Bakom varje råd ligger iakttagande, förståelse och ett inre resonemang. Bakom detta ligger i sin tur utbildning och erfarenhet. Det är därför du bör vara rädd om tränaren som inte lovar guld och gröna skogar utan som i stället ger dig det lilla. Kunskap förmedlas i enkla ordalag.

Svenska PGA är med sin tränarutbildning en föregångare inom golfvärlden och en garant för din golfmässiga utveckling. Golf är livets spel och en av människans äldsta förströelser, och golfbollen påverkas än i dag av samma naturlagar som den gjorde på Old Tom Morris tid. Det är med andra ord lite nytt under solen oavsett hur mycket kunskap folk säger sig sitta inne med, så se upp för tunnor som skramlar.

 

Är du intresserad av att lära dig mer om mentala utmaningar och hur det påverkar ditt golfspel, läs Markus Westerbergs bok ”Golfarens Sjätte Sinne” där han berör detta område och även presenterar forskning om nervsystemet.