”Mental styrka” och ”mental träning” är populära uttryck. I golfens värld är de särskilt folkkära. Men vad menas egentligen med ”det mentala”? Markus Westerberg är tränare vid Ljunghusen Golf Academy och utbildad beteendevetare och möter dagligen golfspelare som vill ha hjälp med olika mentala blockeringar. Lär dig av hans resonemang om hur kopplingen mellan kropp och psyke påverkar ditt golfspel.

När vi talar om mentala problem handlar det oftast om oönskade känslor. Nervositet är en klassisk käpphäst, rädsla en annan. Men när man skrapar på dessa känslors yta framkommer ofta en mer komplex verklighet. Låt oss se på ett exempel:

Anna var nyligen hemkommen från en golfresa. Hennes spel hade varit bedrövligt, enligt egen utsago. Hon beskrev orsaken till debaclet som ”fjärilar i magen” och bekräftade att problemet mycket riktigt var mentalt. Efter att ha sett henne slå några bollar var jag av en annan uppfattning.

Alla golfspelare har svingnycklar som gör att de presterar väl. Annas problem var att hon slarvade med greppet och att hon inte fullföljde svingen. Således är Annas nycklar att 1) ta ett bra grepp och 2) göra färdigt svingen. Därför bör hennes fokus vara just detta.

När Anna håller sig till sin fokus slår hon bra slag. Redan efter vår lektions första fem slag hade Annas katastrofslag bytts till vad hon beskrev som ”fantastiska”.

Ett mentalt problem?

Annas problem var att hon övergav sitt fokus för att jaga fjärilar. I andra ordalag slutade hon att vara noggrann med sitt grepp och fullfölja svingen för att hon upplevde en obehaglig känsla. Lösningen var att återgå till fokus. Detta fick henne att slå bra golfslag och med de bättre slagen stillades också fjärilarna.

Frågan är nu vilket problem Anna hade. Hon beskrev det som ett mentalt problem eftersom de dåliga slagen gjorde henne slagrädd. Men rädsla är en känsla, grundproblemet och lösningen var svingrelaterad.

Detta är ett klassiskt exempel på kopplingen mellan vår kropp och vårt psyke och hur det påverkar ditt golfspel – det kroppen gör påverkar våra tankar och känslor och vice versa. Det klassiska mentala problemet börjar i andra änden, ofta med negativa tankar eller känslor. Mental ”syra” som sedan sprider sig in i din golfsving.

Golfspelaren är människa och människan är alltid mental, fysisk, teknisk och taktisk, med mera. Det går inte att särskilja. De problem vi upplever på golfbanan är en blandning mellan många faktorer och för att du ska kunna spela din bästa golf behöver du börja i rätt ände. Därför är det viktigt att förstå sambandet mellan din golfsving och ditt psyke.

  

Är du intresserad av att lära dig mer om mentala utmaningar och hur det påverkar ditt golfspel, läs Markus Westerbergs bok ”Golfarens Sjätte Sinne” där han berör detta område och även presenterar forskning om nervsystemet.